regulamin

 

 

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Właścicielem sklepu znajdującego się na stronie www.woodenstuff.sklep.pl jest:

Patryk Tokarczyk
Rytro 493,
33-343 Rytro.

1.2. Kupujący/a to podmiot dokonujący/a zakupów lub składający/a zamówienie na stronie www.woodenstuff.sklep.pl

2.WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1. Sklep internetowy woodsection.pl założony jest pod adresem www.woodenstuff.sklep.pl i służy do dokonywania zakupów przedmiotów własnoręcznie wykonywanych przez właściciela za pośrednictwem Internetu.
2.2 Osoba kupująca bądź składająca zamówienie musi być pełnoletnia.
2.3 Warunkiem realizacji zakupów i zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni, po potwierdzeniu dostępności produktu dokonać przelewu na dane: Patryk Tokarczyk, Rytro 493, 33-343 Rytro. nr konta : 76 2030 0045 1130 0000 1279 0970
2.5 Po finalizacji zamówienia osoba kupująca otrzymuje potwierdzenie dokonania zakupu poprzez e-mail.
2.6. W przypadku niedotrzymania przez osobę kupującą postanowień regulaminu , właściciel może anulować zamówienie.
2.7.Wszystkie produkty, zamieszczonym na stronie sklepu www.woodenstuff.sklep.pl, wycenione są w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów wysyłki.
2.8.Koszt wysyłki jest za każdym razem doliczany do zamówienia i pokrywa go kupujący/a.
2.9.Towar wysyłany jest do kupującego/ej  po wpływie należności na konto Właściciela sklepu www.woodenstuff.sklep.pl. Wysyłki realizowane są w 1 dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.
2.10. Nie wystawiamy Faktur VAT. Rachunek wystawiamy na życzenie klienta.

3. REKLAMACJE I WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
3.1. .Powołując się na ustawę o ochronie praw konsumentów,kupujący/a  zawierający/a umowę kupna sprzedaży, ma prawo od niej odstąpić nie podając przyczyny, za pomocą oświadczenia złożonego sprzedającemu na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W oświadczeniu należy podać nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot kwoty za jaką został nabyty towar wraz z kosztami przesyłki (równy najtańszej dostępnej formy dostawy ). Zwrotowi nie podlegają przedmioty wykonane na zamówienie indywidualne. Zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania a zwrot następuje na koszt kupującego. Przedmiot niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
3.2. Wartość zwróconego przedmiotu zostanie przekazana osobie kupującej w formie przelewu na konto bankowe podane przez kupującego w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzmania zwrotu produktu.
3.3.Reklamacja w przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu jest rozpatrywana wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela.
3.4.Reklamacji nie podlegają przedmioty, których różnica w wyglądzie (kolor, nasycenie ) zależy od indywidualnych ustawień monitora osoby kupującej.

4. PRAWA AUTORSKIE
4.1.Wszystkie prezentowane na stronie www.woodenstuff.sklep.pl prace,zdjęcia oraz opisy objęte są prawem autorskim. Właściciel nie wyraża zgody na ich kopiowanie bądź powielanie bez jego pozwolenia.

5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy kupna sprzedaży zawartej drogą elektroniczną, pomiędzy sklepem www.woodenstuff.sklep.pl a kupującym/cą.
5.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania produktów bez podania przyczyn, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.
5.3. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
5.4. Dane osobowe podane przez osobę kupującą będą wykorzystane przez właściciela wyłącznie do czynności związanych z realizacją zamówienia.
5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.